B2B Marketing Services

Strategy should come first

Do you have a plan? Η στρατηγική είναι αυτό που καθορίζει τις ενέργειες & ορίζει τα βήματα για να επιτευχθούν οι στόχοι με τα σωστά KPIs. Μην κάνετε ενέργειες δίχως πλάνο, η εμπειρία της ομάδας μας θα σας βοηθήσει να χαράξετε μία στρατηγική που θα επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα μέσα από μία σειρά στοχευμένων προσπαθειών. Οι ενέργειές που μπορούμε να σας προτείνουμε χωρίζονται σε 2 μεγάλα sections το inbound και το outbound marketing!

Pipeline & Funnel

Στο πλαίσιο του B2B, οι όροι "pipeline" και "funnel" χρησιμοποιούνται συχνά για να περιγράψουν τα στάδια και τις διαδικασίες που εμπλέκονται στην απόκτηση και διαχείριση business πελατών.

Πιο συγκεκριμένα, το funnel παρέχει μια προβολή υψηλού επιπέδου ολόκληρης της διαδικασίας πωλήσεων, ενώ το pipeline προσφέρει μια λεπτομερή, εστιασμένη στο άτομο προοπτική, για ενεργές ευκαιρίες εντός αυτής της διαδικασίας.

Και τα δύο εργαλεία είναι ζωτικής σημασίας για τις προσπάθειες B2B πωλήσεων και marketing, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις πωλήσεις τους.

Awareness

Η κορυφή του funnel! Στόχος είναι να ενημερώσετε τους πιθανούς πελάτες B2B για το brand σας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω διαφόρων καναλιών μάρκετινγκ, όπως το content marketing, τα social media, το SEO και με διαφήμιση.

Interest

Μόλις οι υποψήφιοι γνωρίσουν το όνομά σας, το επόμενο στάδιο είναι να δημιουργήσετε το ενδιαφέρον τους. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή σχετικού περιεχομένου που καλύπτει τις ανάγκες τους. Ο στόχος είναι να προσελκύσετε το κοινό και να το ενθαρρύνετε να μάθει περισσότερα για τις προσφορές σας.

Consideration

Στο στάδιο της εξέτασης, οι αγοραστές B2B αξιολογούν ενεργά τις πιθανές λύσεις στα προβλήματα ή τις ανάγκες τους. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να παρέχετε εμπεριστατωμένες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες σας, τα χαρακτηριστικά τους, τα οφέλη τους και τον τρόπο σύγκρισής τους με εναλλακτικές λύσεις.

Intent

Σε αυτό το σημείο, ορισμένες προοπτικές δείχνουν ξεκάθαρη πρόθεση να προχωρήσουν σε μια συνεργασία. Μπορεί να ζητήσουν μια προσφορά, να επικοινωνήσουν για πιο λεπτομερείς πληροφορίες ή να επικοινωνήσουν απευθείας με την ομάδα πωλήσεών σας. Το κλειδί είναι να αναγνωρίσετε αυτά τα σήματα πρόθεσης και να παρέχετε εξατομικευμένη υποστήριξη και πληροφορίες.

Evaluation

Κατά το στάδιο της αξιολόγησης, οι δυνητικοί αγοραστές εξετάζουν εξονυχιστικά τις πιο λεπτές λεπτομέρειες, όπως την τιμολόγηση, τους όρους συμβολαίου και το ROI της λύσης σας. Πρέπει να είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε συγκεκριμένες ερωτήσεις και ανησυχίες και ευέλικτοι να παρέχετε προσαρμοσμένες προτάσεις και προσφορές.

Closing

Το στάδιο κλεισίματος είναι όπου η συμφωνία οριστικοποιείται και πραγματοποιείται η συνεργασία. Είναι σημαντικό να διατηρείτε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών και να αντιμετωπίζετε τυχόν ανησυχίες της τελευταίας στιγμής για να διασφαλίσετε μια ομαλή συναλλαγή.

Inbound Marketing

Το inbound marketing είναι ουσιαστικά οι τρόποι που μπορεί να χρησιμοποιήσει μία επιχείρηση ώστε να γίνει γνωστή στο target group της και να δημιουργήσει leads! Mία inbound marketing strategy μπορεί να χωριστεί σε 4 στάδια αναλύοντας το buyers journey μέχρι το τελικό conversion. Πιο αναλυτικά:

Buyer's Journey Stages

Προσέλκυση νέων χρηστών στο website μας.

Εύρεση υποψήφιων πελατών

Επαφή με τα leads

Σύναψη συμφωνίας

Πυλώνες του Inbound Marketing

Με ποίους τρόπους μπορούμε να πετύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα; Σας αναφέρουμε παρακάτω 4 από τους πυλώνες μίας επιτυχημένης inbound marketing στρατηγικής όπως έχει δείξει η πολυετής εμπειρία μας!

CRM

Το CRM επιτρέπει στις εταιρείες να κατανοούν τους πελάτες τους σε βάθος. Η rewize είναι Hubspot Partner. Το HubSpot χωρίζεται σε 6 διαφορετικές ενότητες οι οποίες αποτελούν τις γενικές λειτουργίες μίας επιχείρησης και όλες αυτές …powered by only 1 platform! Διαβάστε για τη no.1 Β2Β πλατφόρμα παγκοσμίως εδώ.

Content Marketing

Content is the King! Δημιουργούμε ποιοτικό και φιλικό προς τις μηχανές αναζήτησης περιεχόμενο δίνοντας πάντα την απαραίτητη πληροφορία στο εκάστοτε υποψήφιο νέο συνεργάτη αλλά και τα οφέλη που μπορεί να προσκομίσει!

SEO

Το SEO δεν αποτελεί μία απλή στρατηγική αλλά ένα σύνολο διαφορετικών τεχνικών, ώστε να εμφανίζεται στις πρώτες θέσεις των μηχανών αναζήτησης το εταιρικό σας website! Ένα καλό SEO αποτελεί μία πηγή αξιοπιστίας για τις υπηρεσίες σας!

Newsletters

Η ομάδα μας είναι ικανή να σας βοηθήσει να στήσετε τις email λίστες σας αλλά και να δημιουργήσει την email στρατηγική σας! Αναλύουμε το buyers journey, κάνουμε segmentation στο πελατολόγιο σας και δημιουργούμε ξεχωριστά newsletters για τον καθένα!

Outbound Marketing

Στο outbound marketing συνοψίζονται όλες οι ενέργειες που κάνει μία επιχείρηση ώστε να βρει απευθείας νέους πελάτες! Αναλύοντας τους υπάρχοντες και φτιάχνοντας την persona του ideal customer προσπαθεί να βρει υποψήφιους πελάτες που θα πληρούν αυτά τα χαρακτηριστικά! Μία outbound marketing στρατηγική, διαφέρει αρκετά από αυτή του inbound καθώς έχει διαφορετικά στάδια αλλά και τρόπους προσέγγισης! Όσον αφορά τα στάδια:

Για να πετύχουμε μία επιτυχημένη outbound marketing στρατηγική έχουμε αρκετά tools και μέσα που μας βοηθούν! Πιο αναλυτικά:

Industry Analysis & ICP

Αναλύστε τον ιδανικό πελάτη για την επιχείρηση σας! Βρείτε όλα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να τον διακατέχουν όσον αφορά το industry, τον τζίρο, τον αριθμό των εργαζομένων αλλά και τον τρόπο λειτουργίας και βρείτε ανάλογους υποψηφίους!

Lead Generation / Outreach

Εφόσον βρείτε τους ανάλογους υποψηφίους προσπαθήστε να έρθετε σε επαφή μαζί τους και να δείτε ποιοι πραγματικά είναι τα ιδανικά leads για την επιχείρηση σας!

Account-Based Marketing

To Account-Based Marketing είναι μία τεχνική που τα data σας αποτελούν οι υπάρχοντες πελάτες σας! Αναλύστε το προφίλ του ιδανικού για το industry σας πελάτη και στοχεύστε σε συγκεκριμένους λογαριασμούς με παρόμοια στοιχεία! Αξιοποιήστε τα υπάρχοντα data σας για την ανάπτυξη της εταιρείας σας!

LinkedIn Ads

Προσπαθήστε να κάνετε στοχευμένη διαφήμιση! Τα LinkedIn Ads αποτελούν ένα μέσο για να στοχεύσετε επαγγελματίες του χώρου σας και συγκεκριμένες θέσεις ενδιαφέροντος! Αν και αρκετά ακριβά φέρνουν εξαιρετικά αποτελέσματα!

Google Ads

Προσπαθήστε να είστε εκεί όταν ψάχνουν για υπηρεσίες σαν τις δικιές σας! Με τα google ads εμφανίζεστε στις πρώτες αναζητήσεις όταν οι χρήστες αναζητούν να ικανοποιήσουν μία ανάγκη τους!

Cold Email

Εφόσον έχετε βρει κάποια leads τα οποία έχουν κοινά στοιχεία με την persona σας, ελάτε σε επαφή μαζί τους! Κάντε μία σύντομη παρουσίαση της εταιρείας σας αλλά και από τα οφέλη των υπηρεσιών σας! Εσείς το ξέρετε το φανταστικό tool “Lemlist” που είναι το ιδανικό για cold email?

Social Media Advertising

Οι στόχοι της επιχείρησης δεν σταματάνε στα νέα συμβόλαια. Μπορεί να περιλαμβάνει και στόχους όπως employer branding, για να ελκύει ταλέντα από όλο τον κόσμο, να στοχεύσει σε νέες ευκαιρίες μέσω των social media για μεγαλύτερο market share, κ.ά.! Τα business opportunities για B2B είναι αμέτρητρα και μπορούν να δοθούν ευκαιρίες μέσω της δημιουργικότητας!

Απορίες σχετικά με το B2B Marketing

Inbound & Outbound Marketing

Εκτός από το HubSpot υπάρχουν και άλλα tools που χρησιμοποιείται για B2B Marketing;

Το αγαπημένο κομμάτι της re-wize! Σαν agency πιστεύουμε πάρα πολύ στα marketing automations και στην αξιοποίηση των πόρων που μας δίνει η τεχνολογία. Με τη σωστή αξιοποίηση της μπορείτε να γλιτώσετε χρόνο και καταφέρετε εξαιρετικά αποτελέσματα. Ονομαστικά αναφέρουμε μερικά από τα tools που χρησιμοποιούμε:

  • LinkedIn Sales Navigator
  • Lusha
  • Semrush
  • Jasper AI
Πρέπει να υπάρχει blog στο εταιρικό website?

Εννοείται πως ναι! Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, σημαντικός πυλώνας του Β2Β Marketing αποτελεί το SEO. Ένα εταιρικό blog βοηθά αρκετά να ανέβει το website σας στα αποτελέσματα της google αλλά δίνεται επίσης, την απαραίτητη πληροφορία στους υποψήφιους συνεργάτες σας για την τεχνογνωσία σας και τον τρόπο λειτουργίας σας!

Μία B2B εταιρεία πρέπει να έχει και social media?

Το LinkedIn είναι απαραίτητο διότι μέσα στην πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε και νέους συνεργάτες για την ομάδα σας αλλά και να χρησιμοποιήσετε τεχνικές πωλήσεων ώστε να προσεγγίσετε επίδοξους πελάτες! Πρέπει να χρησιμοποιείτε κανάλια επικοινωνίας στα οποία βρίσκονται οι επίδοξοι πελάτες σας! Εάν χρησιμοποιούν social media, τότε και εσείς πρέπει να κάνετε εμφανή την παρουσία σας εκει!

Let's Talk