Υπηρεσία Performance Marketing

Η στοχευμένη διαφήμιση κάνει τη διαφορά! Εδώ οι καμπάνιες θα βρουν το στόχο τους & τα δεδομένα που συλλέγονται θα εκτοξεύσουν τις πωλήσεις σε πραγματικό χρόνο. Η επικοινωνία με τον πελάτη θα προσωποποιηθεί, κάνοντας τον να νιώσει οικεία με το brand σας, κατακτώντας μία θέση στις αγοραστικές του επιλογές! Το performancemarketing αποτελεί μία στρατηγική βασισμένη στη συνεχή αξιολόγηση των data και τη συμπεριφορά του κοινού απέναντι στις διαφημίσεις, ώστε να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές και να φέρουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα!

Κλείστε ραντεβού

Persona Identification

Καθορισμός κοινού

Με γνώμονα το προφίλ του brand και με το brief που θα μας δοθεί, θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μία πρώτη εικόνα για το κοινό σας, δηλαδή να κατανοήσουμε τα δημογραφικά του στοιχεία, τις ανάγκες του και τις απαιτήσεις του!

Marketing Funnel

Συγκεκριμένη Στόχευση

Η σωστή στόχευση των διαφημίσεων, θα καταφέρει να μετατρέψει το απλό κοινό του brand σας σε πελάτη σας και να διατηρήσει τους ήδη υπάρχοντες!

Data Analysis

Αξιοποίηση Πληροφοριών-Data

Το performance marketing αποτελεί μία τακτική του data-driven marketing, και όπως λέμε και στο rewize, τα data είναι χρυσός! Κάθε μας ενέργεια πραγματοποιείται μετά από ανάλυση και αξιολόγηση των πληροφοριών που συλλέγουμε, με σκοπό την αύξηση ROI (return on investment).

Data Monitoring

Συνεχής Αξιολόγηση

Παρακολουθούμε συνεχώς και αξιολογούμε την πορεία των διαφημίσεων, κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές για να βελτιστοποιήσουμε και να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση των ενεργειών μας!

Στοχευμένη & Αποτελεσματική Διαφήμιση

Απορίες σχετικά με το performance marketing

Τι είναι το performance marketing?

✓ Είναι μία διαδικασία μέσα από την οποία, αξιολογούμε και ερμηνεύουμε τα data που συλλέγουμε, τα οποία μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα το κοινό του brand και να το προσελκύσουμε τη σωστή στιγμή και με το σωστό μήνυμα

✓ Η τεχνική του performance marketing περιέχει τη συνεχή παρακολούθηση και την τροποποίηση των διαφημίσεών σας με σκοπό την επίτευξη των στόχων σας

Γιατί να κάνω performance marketing ?

🔸 Για να αυξήσω τις πωλήσεις

🔸 Για να αυξήσω τους πελάτες

🔸 Γιατί έχει αποτελέσματα άμεσα

🔸 Γιατί λειτουργεί ως αξιολόγηση των ήδη υπάρχων καμπανιών και με τις αλλαγές που θα κάνουμε μεγιστοποιούν τη λειτουργία τους

Μπορώ να κάνω μόνο performance marketing?

Η επιτυχία μίας digital marketing στρατηγικής επιτυγχάνεται μέσα από τη σωστή συνύπαρξη ποικίλων τεχνικών. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αν κάνουμε μόνο performance marketing θα φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο brand μας. Πρέπει να αξιολογήσουμε την κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το brand, και να ακολουθήσουμε όλες τις ενέργειες ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε το brand πιο κοντά στην επιτυχία!

Ποια είναι τα οφέλη που μου αποφέρει το performance marketing?

👉 Εύκολη παρακολούθηση της απόδοσης των καμπανιών

👉 Χαμηλό ρίσκο

👉 ROI-focused

👉 100% μετρήσιμα data

Είναι ακριβή τακτική το performance marketing?

Αντιθέτως, επειδή οι διαφημίσεις που χρησιμοποιούμε έχουν σαν στόχο την persona που έχουμε καθορίσει για το brand, αυτό καθιστά το performance marketing το μεγαλύτερο του συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με την παραδοσιακή διαφήμιση. Το κόστος αυτής της τακτικής, επειδή το κοινό είναι συγκεκριμένο, είναι μειωμένο και έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.

Let's Talk