Καθώς η παρουσία πληθωρισμού και η οικονομική αβεβαιότητα εξακολουθούν να είναι αισθητές, οι καταναλωτές προσαρμόζουν τις αγοραστικές τους συνήθειες και λαμβάνουν μέτρα για να μειώσουν τα έξοδά τους.

Σύμφωνα με την έκθεση της PwC με τίτλο "Έρευνα Pulse Insights για την Καταναλωτική Συμπεριφορά στον Κόσμο - Φεβρουάριος 2023", το 69% των καταναλωτών παγκοσμίως έχει αλλάξει τις αγοραστικές του συνήθειες σχετικά με μη απαραίτητα προϊόντα.

Τα αποτελέσματα αυτά προέκυψαν από την παγκόσμια έρευνα που πραγματοποιήθηκε δύο φορές τον χρόνο και αποσκοπεί στην παρακολούθηση των αλλαγών στις καταναλωτικές τάσεις παγκοσμίως.

Στην έρευνα τον περασμένο Φεβρουάριο, συμμετείχαν 9.180 καταναλωτές από 25 χώρες σε όλες τις ηπείρους. Οι ερωτηθέντες ήταν άνω της ηλικίας 18 ετών και είχαν πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία αγορά μέσω διαδικτύου το προηγούμενο έτος.

Ανάμεσα στις τέσσερις βασικές ομάδες καταναλωτών, η πιο απαισιόδοξη ομάδα (42%) αναμένει σημαντική μείωση των δαπανών της σε όλες τις κατηγορίες.

Για παράδειγμα, δείχνει λιγότερο διατεθειμένη να ταξιδεύει και προτιμά πιο προσιτές μάρκες ή ακόμη και την αποχή από τη χρήση συγκεκριμένων προϊόντων που συνήθως αγοράζει.

Από την άλλη πλευρά, μόνο το 10% δήλωσε ότι δεν έχει αλλάξει καθόλου τις καταναλωτικές του συνήθειες και δεν ανησυχεί για την οικονομική κρίση.

Η έρευνα αποκαλύπτει επίσης ότι το 43% των καταναλωτών προτιμά να κάνει τις αγορές του από φυσικά καταστήματα, ενώ το 34% επιλέγει τις ηλεκτρονικές αγορές μέσω κινητών τηλεφώνων.

Όσον αφορά τους παράγοντες που ενισχύουν την αγοραστική εμπειρία στα φυσικά καταστήματα, το 50% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η πρόσβαση σε έμπειρο και εξυπηρετικό προσωπικό είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας.

Επιπλέον, το 42% εκφράζει την προτίμησή του για αυτόματες ταμειακές μηχανές, ενώ το 41% προτιμά να περιηγείται στον ιστότοπο ή στην εφαρμογή κινητού του καταστήματος για να αναζητά συγκεκριμένα προϊόντα.

Τέλος, η έκθεση αποκαλύπτει ότι το 43% των καταναλωτών σχεδιάζει να αυξήσει τις αγορές του μέσω διαδικτύου τους επόμενους έξι μήνες.

Αυτά τα αποτελέσματα προκύπτουν από την έκθεση της PwC "Έρευνα Pulse Global Consumer Insights Φεβρουαρίου 2023". Η έρευνα πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο με σκοπό την παρακολούθηση των αλλαγών στις καταναλωτικές τάσεις παγκοσμίως.

Συνολικά, ο πληθωρισμός και η οικονομική αβεβαιότητα έχουν επηρεάσει τη συμπεριφορά των καταναλωτών, με τους περισσότερους να επιδεικνύουν προσοχή στις δαπάνες τους και να προσαρμόζουν τις αγοραστικές τους συνήθειες.

Μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ.

Let's Talk