Συνδυάστε άρτια όλες τις ενέργειες του Digital Marketing της επιχείρησής σας

Ίσως το σημαντικότερο σημείο του digital marketing.Σίγουρα παίζει σημαντικό ρόλο να γνωρίζετε όλες τις πλατφόρμες, να δημιουργείτε διαφημίσεις, να συλλέγετε δεδομένα, να μαθαίνετε το κοινό σας, αλλά το πιο καίριο σημείο είναι να συνδυάσετε όλα τα δεδομένα και να ενεργείται βάση πλάνου. Αυτό το πλάνο αποτελεί τη στρατηγική πίσω από όλες τις κινήσεις σας.

Πριν ξεκινήσουμε θα πρέπει να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε τα παρακάτω:

Ας δούμε τα βήματα μίας επιτυχημένης στρατηγικής πιο αναλυτικά:

1) Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης

Σαν πρώτο στάδιο θα πρέπει να αναλύσετε την υπάρχουσα κατάσταση που επικρατεί στην επιχείρηση σας και να αξιολογήσετε τις ενέργειες που κάνατε την προηγούμενη χρονιά. Τι πετύχατε αλλά και ποιους από τους στόχους δεν εκπληρώθηκαν και πιθανοί λόγοι που έγινε αυτό!

2) Οριοθέτηση Στόχων & Τρόποι Μέτρησης Αποτελεσμάτων

Δημιουργήστε μια λίστα με τους στόχους της νέας χρονιάς! Προσπαθήστε οι 2-3 στόχοι που θα θέλατε να πετύχετε με τη νέα χρονιά, να έχουν γίνει κατανοητοί από όλη την ομάδα. Μη μείνετε εκεί, προσπαθήστε να χωρίσετε αυτούς τους στόχους σε επιμέρους πιο μικρούς, σαν μικρά βήματα για να επιτευχθούν οι στόχοι! Έτσι θα μπορέσετε να αξιολογήσετε καλύτερα τις λειτουργίες της επιχείρησης σας και να μετρήσετε την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της ομάδας σας.

3) Ανάλυση Κοινού & Χαρακτηριστικών

Για να μπορέσετε να στήσετε ένα πλάνο το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιχείρησης σας, θα πρέπει σαν 1ο στάδιο να κατανοήσετε το κοινό σας. Δείτε τι ενδιαφέροντα έχει, σε ποιες πλατφόρμες βρίσκεται, ποια είναι η ηλικιακή του βαθμίδα. Αυτές είναι μονάχα μερικές ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσετε για να καταλάβετε το κοινό σας.

4) Ανάλυση Ανταγωνισμού

Σαν 2ο στάδιο, πρέπει να αναλύσετε τον ανταγωνισμό σας. Πόσες εταιρείες είναι, τι προσφέρουν, ποιο είναι το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα και ποιο είναι το δικό σας. Η ερώτηση που θα πρέπει να απαντάει η επιχείρηση σας είναι ποια είναι τα βασικά USP που σας διαφοροποιούν από την αγορά.

5) Δημιουργία Πλάνου (επιλογή Digital Marketing καναλιών)

Όταν έχετε απαντήσει σε όλα τα παραπάνω, βρείτε τους τρόπους και τα μέσα που θα χρησιμοποιήσετε αλλά και τους ανθρώπους της ομάδας σας που θα βάλετε σε κάθε θέση! Οι ανάγκες & οι συνθήκες αλλάζουν διαρκώς οπότε θα πρέπει να υπάρχει μια συνεχής αξιολόγηση των ενεργειών σας, διότι είναι πιθανόν να πρέπει να πραγματοποιηθούν αλλαγές!

Let's Talk