Strategy Should Come First!

Do you have a plan? Η στρατηγική είναι αυτό που καθορίζει τις ενέργειες & ορίζει τα βήματα για να επιτευχθούν οι στόχοι με τα σωστά KPIs. Μην κάνετε ενέργειες δίχως πλάνο, η εμπειρία της ομάδας μας θα σας βοηθήσει να χαράξετε μία στρατηγική που θα επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα μέσα από μία σειρά στοχευμένων προσπαθειών. Οι ενέργειές που μπορούμε να σας προτείνουμε χωρίζονται σε 2 μεγάλα sections το inbound και το outbound marketing!

Attract - Engage - Delight

Inbound Marketing

Το inbound marketing είναι ουσιαστικά οι τρόποι που μπορεί να χρησιμοποιήσει μία επιχείρηση ώστε να γίνει γνωστή στο target group της και να δημιουργήσει leads! Mία inbound marketing strategy μπορεί να χωριστεί σε 4 στάδια αναλύοντας το buyers journey μέχρι το τελικό conversion. Πιο αναλυτικά:
 

Buyer's Journey Stages

1o στάδιο: Brand awareness
Προσέλκυση νέων χρηστών στο website μας.
2ο στάδιο: Leads
Εύρεση υποψήφιων πελατών
3ο στάδιο: Engagement
Επαφή με τα leads
4ο στάδιο: Action
Σύναψη συμφωνίας
Με ποίους τρόπους μπορούμε να πετύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα; Σας αναφέρουμε παρακάτω 4 από τους πυλώνες μίας επιτυχημένης inbound marketing στρατηγικής όπως έχει δείξει η πολυετής εμπειρία μας!

Πυλώνες του Inbound Marketing


HubSpot


Το HubSpot χωρίζεται σε 6 διαφορετικές ενότητες οι οποίες αποτελούν τις γενικές λειτουργίες μίας επιχείρησης και όλες αυτές …powered by only 1 platform! Διαβάστε για τη no.1 Β2Β πλατφόρμα παγκοσμίως εδώ.Content
Marketing


Content is the King! Δημιουργούμε ποιοτικό και φιλικό προς τις μηχανές αναζήτησης περιεχόμενο δίνοντας πάντα την απαραίτητη πληροφορία στο εκάστοτε υποψήφιο νέο συνεργάτη αλλά και τα οφέλη που μπορεί να προσκομίσει!SEO


Το SEO δεν αποτελεί μία απλή στρατηγική αλλά ένα σύνολο διαφορετικών τεχνικών, ώστε να εμφανίζεται στις πρώτες θέσεις των μηχανών αναζήτησης το εταιρικό σας website! Ένα καλό SEO αποτελεί μία πηγή αξιοπιστίας για τις υπηρεσίες σας!Newsletters


Η ομάδα μας είναι ικανή να σας βοηθήσει να στήσετε τις email λίστες σας αλλά και να δημιουργήσει την email στρατηγική σας! Αναλύουμε το buyers journey, κάνουμε segmentation στο πελατολόγιο σας και δημιουργούμε ξεχωριστά newsletters για τον καθένα!


One - to - Many

Outbound Marketing

Στο outbound marketing συνοψίζονται όλες οι ενέργειες που κάνει μία επιχείρηση ώστε να βρει απευθείας νέους πελάτες! Αναλύοντας τους υπάρχοντες και φτιάχνοντας την persona του ideal customer προσπαθεί να βρει υποψήφιους πελάτες που θα πληρούν αυτά τα χαρακτηριστικά! Μία outbound marketing στρατηγική, διαφέρει αρκετά από αυτή του inbound καθώς έχει διαφορετικά στάδια αλλά και τρόπους προσέγγισης! Όσον αφορά τα στάδια:
 

ABM Stages

1ο Στάδιο: Identify target companies
Βρείτε τις εταιρείες που συμπίπτουν με το ιδανικό προφίλ εταιρείας που έχετε δημιουργήσει!
2ο στάδιο: Engaged them with personalized campaigns
Προσπαθήστε μέσω προσωποποιημένων μηνυμάτων να τους αναδείξετε τα οφέλη που θα προσκομίσουν από μία πιθανή συνεργασία!
3ο στάδιο: Build relationships that lead new opportunities
Η σύναψη της συμφωνίας και η έναρξη μίας ένας συνεργασίας!
Για να πετύχουμε μία επιτυχημένη outbound marketing στρατηγική έχουμε αρκετά tools και μέσα που μας βοηθούν! Πιο αναλυτικά:

Industry Analysis & ICP

Αναλύστε τον ιδανικό πελάτη για την επιχείρηση σας! Βρείτε όλα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να τον διακατέχουν όσον αφορά το industry, τον τζίρο, τον αριθμό των εργαζομένων αλλά και τον τρόπο λειτουργίας και βρείτε ανάλογους υποψηφίους!

Lead Generation / Outreach

Εφόσον βρείτε τους ανάλογους υποψηφίους προσπαθήστε να έρθετε σε επαφή μαζί τους και να δείτε ποιοι πραγματικά είναι τα ιδανικά leads για την επιχείρηση σας!

LinkedIn Ads

Προσπαθήστε να κάνετε στοχευμένη διαφήμιση! Τα LinkedIn Ads αποτελούν ένα μέσο για να στοχεύσετε επαγγελματίες του χώρου σας και συγκεκριμένες θέσεις ενδιαφέροντος! Αν και αρκετά ακριβά φέρνουν εξαιρετικά αποτελέσματα!

Google Ads

Προσπαθήστε να είστε εκεί όταν ψάχνουν για υπηρεσίες σαν τις δικιές σας! Με τα google ads εμφανίζεστε στις πρώτες αναζητήσεις όταν οι χρήστες αναζητούν να ικανοποιήσουν μία ανάγκη τους!

Cold Email

Εφόσον έχετε βρει κάποια leads τα οποία έχουν κοινά στοιχεία με την persona σας, ελάτε σε επαφή μαζί τους! Κάντε μία σύντομη παρουσίαση της εταιρείας σας αλλά και από τα οφέλη των υπηρεσιών σας! Εσείς το ξέρετε το φανταστικό tool “Lemlist” που είναι το ιδανικό για cold email?

Account-Based Marketing

To Account-Based Marketing είναι μία τεχνική που τα data σας αποτελούν οι υπάρχοντες πελάτες σας! Αναλύστε το προφίλ του ιδανικού για το industry σας πελάτη και στοχεύστε σε συγκεκριμένους λογαριασμούς με παρόμοια στοιχεία! Αξιοποιήστε τα υπάρχοντα data σας για την ανάπτυξη της εταιρείας σας!
Inbound & Outbound Marketing

Απορίες σχετικά με το B2B Marketing

1Εκτός από το HubSpot υπάρχουν και άλλα tools που χρησιμοποιείται για B2B Marketing;
Το αγαπημένο κομμάτι της re-wize! Σαν agency πιστεύουμε πάρα πολύ στα marketing automations και στην αξιοποίηση των πόρων που μας δίνει η τεχνολογία. Με τη σωστή αξιοποίηση της μπορείτε να γλιτώσετε χρόνο και καταφέρετε εξαιρετικά αποτελέσματα. Ονομαστικά αναφέρουμε μερικά από τα tools που χρησιμοποιούμε:
  • LinkedIn Sales Navigator
  • Lusha
  • Semrush
  • Jasper AI
2Πρέπει να υπάρχει blog στο εταιρικό website?
Εννοείται πως ναι! Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, σημαντικός πυλώνας του Β2Β Marketing αποτελεί το SEO. Ένα εταιρικό blog βοηθά αρκετά να ανέβει το website σας στα αποτελέσματα της google αλλά δίνεται επίσης, την απαραίτητη πληροφορία στους υποψήφιους συνεργάτες σας για την τεχνογνωσία σας και τον τρόπο λειτουργίας σας!
3Μία B2B εταιρεία πρέπει να έχει και social media?
Το LinkedIn είναι απαραίτητο διότι μέσα στην πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε και νέους συνεργάτες για την ομάδα σας αλλά και να χρησιμοποιήσετε τεχνικές πωλήσεων ώστε να προσεγγίσετε επίδοξους πελάτες! Πρέπει να χρησιμοποιείτε κανάλια επικοινωνίας στα οποία βρίσκονται οι επίδοξοι πελάτες σας! Εάν χρησιμοποιούν social media, τότε και εσείς πρέπει να κάνετε εμφανή την παρουσία σας εκει!

Let's Talk!